Skip to main content

Toegang, melden en afmelden

 • Startnummers: afhalen bij het meldbureau / TIC direct na de ingang van de accommodatie.
 • De reserves kunnen tot 19:00 uur de avond voor het onderdeel worden toegelaten, daarna worden deze afgewezen.
 • Melden:
 • Is verplicht voor ieder onderdeel en kan alleen gedaan worden op de dag zelf (vrijdag, zaterdag en zondag).
 • Meld je uiterlijk 1,5 uur voor jouw onderdeel bij het TIC/meldbureau. Dit is uiterlijk 2 uur voor aanvang voor atleten van het polsstokhoogspringen.
 • Dreig je te laat te komen, neem contact op met de organisatie.

Controle Nederlandse nationaliteit

Bij het melden moet je kunnen aantonen dat je de Nederlandse nationaliteit hebt. Dit kan uitsluitend met een paspoort of identiteitskaart (rijbewijs is niet voldoende, hiermee kan de nationaliteit niet worden aangetoond!).

Een kopie wordt uitsluitend geaccepteerd als gemaakt met de KopieID-app van de rijksoverheid en als daaruit ook de nationaliteit blijkt.

 

Afmelden

Kun je niet deelnemen, dan ben je verplicht je af te melden. In de dagen voor de wedstrijd kan dit via info@nkjunioren.nl. Op de dagen zelf: bij het TIC via een afmeldformulier.

Warming-up en call room

 • De accommodatie biedt twee locaties voor de warming-up: het hockeyveld direct naast de ingang (geen spikes toegestaan) en de sprintlanen naast de U-Steck (enkel als daar geen polsstokhoogspringen plaatsvindt).
 • De warming-up is vrij toegankelijk, accreditatie is niet noodzakelijk.
 • De kleedkamers bevinden zich in het gebouw tussen de kantine en U-Steck. De massage- en fysiotherapieruimte en de EHBO-behandelkamer bevinden zich ook in dit gebouw.
 • Meld je volgens het tijdschema van de call room (bekijk de website of de Volta-app voor de correcte meldtijden).
 • Heb je twee onderdelen tegelijkertijd, meldt dit vooraf in de call room.
 • Uiterlijke meldtijd van de call room worden per serie aangegeven.
 • Startnummers:
  • Mogen niet worden omgevouwen.
  • Dragen op de borst- en rugzijde, bij de springonderdelen naar keuze borst- of rugzijde.
  • 3e startnummer is voor je tas ten behoeve van het tassendepot.

Call room werkwijze is als volgt:

 • Atleten geven tas met spullen die niet het terrein op gaan af in het tassendepot.
 • In de call room vinden enkele controles plaats:
  • Kleding; let op het reclamereglement;
  • Spikepuntjes; de maximale toegestane lengte is 9 mm;
  • Elektronische apparatuur (zoals een telefoon); dit mag niet worden meegenomen naar het wedstrijdterrein.

Looponderdelen:

 • Je gaat in wedstrijdtenue het wedstrijdterrein op (tenzij het weer dit niet toelaat).
 • Er zijn 2 mandjes per serie beschikbaar voor een eventuele drinkfles, rolmaat en dergelijke, die naderhand weer kan worden opgehaald bij de post-event (Mixed zone).
 • De tassen achtergelaten in het tassendepot kunnen weer worden opgehaald bij de callroom.

Technische onderdelen:

 • Één kleine (sport)tas, maximale afmetingen van 40x30x20cm (hxbxd) is toegestaan op het wedstrijdterrein.

 

De wedstrijd

 • Lotingen voor de serie- en baanindelingen wordt gedaan door de technisch gedelegeerden van de Atletiekunie conform het wedstrijdreglement en de wedstrijdbepalingen, zie onze atleten-pagina.
 • Polsstokken inleveren: tot 1,5 uur voor aanvang onderdeel bij de materiaalberging.
 • Werpmaterialen inleveren t.b.v. keuring: tot 1 uur voor aanvang onderdeel in ruimte bij de materiaalkeuring (zie plattegrond).
 • Ophalen polsstokken / werpmaterialen kan na afloop van het betreffende onderdeel bij de innamelocatie.
 • Als ingeleverd materiaal wordt afgekeurd dan wordt dit op het wedstrijdterrein tijdens de warming-up aan de atleet medegedeeld.
 • Bij hoogspringen is uitsluitend tape toegestaan welke door de organisatie ter beschikking worden gesteld.
 • Bij polsstokhoog-, ver- en hinkstapspringen en het speerwerpen worden aanloopmarkeringen beschikbaar gesteld door de organisatie.
 • Wedstrijdterrein verlaten tijdens wedstrijd: uitsluitend onder begeleiding van een marshal.

Na afloop van de wedstrijd

 • Publicatie van uitslagen gebeurt uitsluitend online via Volta en Uitslagen.Atletiek.nl
 • Protesten:
  • moeten direct mondeling bij de scheidsrechter worden ingediend. Is de scheidsrechter niet direct beschikbaar, meld je (of iemand die namens jou optreedt) bij het TIC.
  • moeten binnen 30 minuten nadat de officiële uitslag is gepubliceerd, worden ingediend.
  • tegen de beslissing van de scheidsrechter kan bij de jury d’appel in beroep worden gegaan, dit beroep dien je in bij de TIC.
 • Videoscheidsrechter:
  • Van alle onderdelen worden videobeelden gemaakt en beoordeeld door de videoscheidsrechter.
  • Inzage in deze beelden is mogelijk als een protest wordt overwogen. Toegang tot de videobeelden moeten worden aangevraagd bij het TIC.
 • Prijsuitreikingen:
  • De prijsuitreikingen vinden plaats op het voorplein tussen de kantine en de kleedkamers.
  • Atleten dienen zich uiterlijk 10 minuten voorafgaand aan de vermelde tijd van de prijsuitreiking te melden bij de daarvoor bestemde meldtent in de buurt van de locatie waar de prijzen worden uitgereikt.
 • Dopingcontroles:
  • Er kunnen op de wedstrijddagen dopingcontroles plaatsvinden.
 • Schoencontroles:
  • Het is mogelijk dat in de call room of na afloop van het onderdeel jouw schoenen kunnen worden gecontroleerd.

Kwalificatie eis verspringen U18:

Categorie Kwalificatie-eis (Q)

 • U18 vrouwen 5,75 m
 • U18 mannen 6,55 m

De organisatie wenst je een succesvol kampioenschap toe!